Vietnamese

Community

Nhà Thờ Mẫ Tâm

iáo xứ Mẫu Tâm có cộng đoàn Việt Nam với nhiều sinh hoạt. Để tìm biết thêm về sinh hoạt Việt Nam, xin liên lạc với cha Peter Quang Lê số phone 479-452-1795 hoặc emailple@shmbarling.org. Xin xem lịch sinh hoạt cập nhật ở mục “Up to Date” cho giờ lễ và giải tội hiện thời.  

Sacred Heart of Mary has a thriving Vietnamese community. To find out more about it, and learn how to get involved contact Fr. Peter Quang Le at 479-452-1795 or email at ple@shmbarling.org. Check the calendar under the “Up to Date” tab for the current mass and confession times.

BẢN TIN MỤC VỤ

Website:  www.giaoxumautam.com

LM. Phó xứ: Peter Le Quang 479 522 4245

Email: peterlequang@hotmail.com

 

I. BAN CHẤP HÀNH:

Chủ Tịch:               Nguyễn Ngọc Tuynh   414 2564

Nội Vụ:                   Lê Đức                        414 2809

Ngoại vụ:               Bùi Thế                       221 1421

Thủ Quỹ: Nguyễn Tony Cường   4597937/ 4616585

Thư Ký:                  Lê Thiên Nhật             883 1621

 

1. BAN PHỤNG VỤ

Nguyễn V. Hữu: 783 3863 / 420 3330

Tạ Hội: 438 5531

Nguyễn Be 883 4645

Đỗ Khải:  763 5900 / 806 4002

2. BAN VĂN HOÁ – GIỚI TRẺ:                                     

Nguyễn Quang: 431 9004

Sr. Hoa 462 9262

3. BAN THÁNH NHẠC:  

a. CA ĐOÀN TL.Thiên Thần MICAE: phục vụ Lễ 12pm, chị Vân  806 4002. Nguyễn Vũ Ngọc Hằng 310 1794.

b. CA ĐOÀN TÊRÊSA: phục vụ Lễ 8:00am. Lê Ánh Tuyết:  479 285 4893      Sr. Hoàng Thúy Liễu: 502 295 6902

4. BAN TRẬT TỰ:  Ng. Be, Hồ Tâm, Trưởng Quang

5. BAN ẨM THỰC: Nguyễn Jennifer  (221 1422) và Trần Thư (4594515)

6. BAN XÂY DỰNG: Nguyễn Anh Bằng (926 0070)

 

II. CÁC ĐOÀN THỂ

a.THIẾU NHI THÁNH THỂ 

   Nguyễn Quang: 431 9004

b. DÒNG BA ĐA MINH 

    Đinh Tiến Hoàng:  285 4842

c. HỘI CÁC BÀ MẸ   Lê Quỳnh Lê: 431 8787

d. KNIGHT OF COLUMBUS:   George Hampton 459 9839.  Trần V. Căn: 648 1044; Rodney Riser 484 0322

Vietnamese Representatives for Parish Council

Family Life & Social- Truc Le    479 522 1326 lecatarina2904@yahoo.com

Education Committee - Tuynh Nguyen  479 414 2564  

Social Justice &Charitable Outreach - Tony Nguyen   479 883 4645  antonnguyen5@aol.com

Liturgical Committee- Khai Do 479 763 5900 khaiqdo@gmail.com    

 

PRE: Trẻ em không theo học trường công giáo cần ghi danh theo học đạo qua chương trình PRE tai Parish Hall (nhà hội giáo xứ). Lớp học vào mỗi Chúa nhật 8:45am và ăn sáng lúc 8:15am. Học phí $20 mỗi em. Tối đa $60 cho các em trong 1 gia đình. Liên lạc với GARRETT BANNISTER trên mạng <.gbannister@shmbarling.org..>. hay gọi văn phòng giáo xứ # 479-452-1795.

 

 RADIO LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT từ Barling, AR phát 24 giờ mỗi ngày, xin gọi số phone 515 605 9575 ; 425 585 1545. T-mobile: 1-360 398 4471. Website: radioltxc.org hoặc cài đặt vào ipad iphone, smart phone: Divine Mercy Vietnamese Radio app ; hoặc Divine Mercy Vietnamese Radio - Android App để nghe miễn phí bất cứ nơi nào trên thế giới.

LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN CHÚA NHẬT từ 7:15pm đến 09:15pm CN HOẶC CHIỀU THỨ BẢY 4:00PM - 6:00PM. Xin ghi danh nơi cha Quản Nhiệm.

PHỤ HUYNH THIẾU NHI T.T: MỖI NGÀY đọc 1 kinh Kính Mừng

CẦU CHO ƠN GỌI CON CÁI: 7:00PM MỖI THỨ SÁU HÀNG TUẦN. XIN CHA MẸ ĐƯA CON CÁI ĐI DỰ LỄ.

Các ý lễ xin gởi về văn phòng giáo xứ, trước NHIỀU tuần và ý lễ được dâng theo thứ tự chứ không đúng ngày mình yêu cầu.

LỚP GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ VÀ NGƯỜI LỚN: 6:30 pm đến 8:00 pm THỨ TƯ Ở BÊN NHÀ TRẮNG, đối diện nhà thờ. Kính mời mọi người tham dự.

HOPE CAMPUS: Thanh thiếu niên hợp nhau tại HOPE CAMPUS mỗi 4th Wednesday (thứ tư) mỗi tháng 4-7pm để cùng chuẩn bị và tiếp đãi ăn tối cho những người vô gia cư (homeless).

YOUTH GROUP, CONFIRMATION, RCIA (nhóm THIẾU NIÊN, THÊM SỨC, TÂN TÒNG): để học giáo lý, kinh thánh, tĩnh tâm, thảo luận, làm những việc bác ái. Họp mỗi thứ tư 6:30pm tại nhà hội giáo xứ (Parish Hall).

RCIA dành cho những TÂN TÒNG và những ai muốn tìm hiểu đạo Công Giáo. Xin mời tham dự.